Välkommen till Partner Fondkommission

Partner Fondkommission är en partnerägd aktör verksam inom aktiemäkleri och Corporate Finance med fokus på transaktioner i mindre och medelstora bolag, både på och utanför börsen. Vår erfarenhet, kompetens och vårt kontaktnät möjliggör flexibilitet i transaktionsutförandet utan att göra avkallkvalitet. Vi är kreativa, tillgängliga och engagerade.