Styrelse

Hans von Celsing, Ordförande - Invald 2013

Hans har lång erfarenhet av medicinteknikbranschen och har bland annat varit vice vd i Elekta och är General Partner i Neuro Ventures Capital L.P. i USA. Förutom engagemanget i Partner Fondkommisson AB sitter Hans i styrelsen i flera europeiska Life science-bolag bl.a. Gelexir Healthcare Ltd, Mevioen Medical Systems – International Ltd och Clinical Laser Thermia Systems AB

Torben Oskarsson, V.D. och Ledamot - Invald 2007
Torben har arbetat i värdepappersbolag sedan 2001 med bl.a. förvaltning/aktiemäkleri och Corporate Finance. Torben har genomfört drygt 60 transaktioner inom ett flertal sektorer bl.a. börsnoteringar, bolagsförsäljningar, utköp, private placements och publika kapitalanskaffningar.
 
Vilhelm Schottenius, Ledamot - Invald 2008
Vilhelm arbetar med affärsutveckling och olika styrelseuppdrag. Han är bl.a. medgrundare till Björn Borg och Lunarworks (Lunarstorm). Övriga styrelseuppdrag: Collector AB, Procurator AB, Ernströmgruppen AB, Nilörngruppen, RCL Holding och Handelsbankens Västra Regionbankstyrelse.
 
Kristoffer Lind, Ledamot - Invald 2016
Jur. kand med stor erfarenhet av kapitalförvaltning från bank och finans i Sverige och i utlandet. Tidigare VD och huvudägare i listade solenergibolaget PV Enterprise Sweden. Medgrundare till Partner Fondkommission. Har senaste åren startat och drivit en rad verksamheter inom IT, service och fastigheter. Idag huvudsakligen verksam i appbolaget Spamdrain och bostads- och fastighetsutveckling i Lysbostäder AB.
 
Klas Zetterman, Ledamot - Invald 2017