Smoltek Nanotech Holding AB:s nyemission övertecknad

Smoltek Nanotech Holding AB har genomfört en nyemission inför bolagets listning på AktieTorget, vilken har övertecknats. Teckningsgraden uppgick till 168 procent. Genom nyemissionen tillförs bolaget 20,0 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer uppgå till 2,0 MSEK. Första dag för handel på AktieTorget kommer att vara den 26 februari 2018.

Anmälningsperioden för att delta i erbjudandet avslutades den 9 februari 2018. Erbjudandet riktades till befintliga aktieägare, anställda, allmänheten samt institutionella investerare. I erbjudandet hade 650 investerare ansökt om teckning och Smoltek har efter nyemissionens genomförande 711 aktieägare. När nyemissionen registreras hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 1 117 300 aktier till totalt 5 314 450 aktier. På förhand hade ett antal kvalificerade investerare förbundit sig att teckna aktier för 10,0 MSEK, motsvarande 50,0 procent av erbjudandet.

​Kommentar Anders Johansson, Vd

- ”Fantastiskt roligt med en sådan överteckning! Det är uppmuntrande att hårdvarurelaterad teknik nu attraherar ett så stort intresse, inte minst i dessa darriga tider på börsen. Nu har vi den finansiella plattformen på plats för nästa fas”.