Peptonic Medical: Företrädesemission övertecknad

Peptonic Medical AB (publ) har genomfört en nyemission med företräde för bolagets aktieägare, vilken tillfört bolaget 12,4 MSEK före emissionskostnader. Dessutom utnyttjade styrelsen en rätt till övertilldelning, vilken tillför bolaget ytterligare ca 1,1 MSEK.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 2 060 298,40 SEK och uppgår därefter till 4 120 596,80 SEK. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen til 41 205 968 st.

​Övertilldelningen baseras på ett särskilt emissionsbeslut som styrelsen fattat med stöd av bemyndigande beviljat på årsstämmanden den 18 maj 2017. Denna emission innebär att ytterligare 1 808 333 aktier tillkommer och aktiekapitalet ökar med ytterligare 180 833,30 SEK. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till 4 301 430,10 SEK. Antalet aktier kommer efter övertilldelningen att uppgå till 43 014 301 st.

Johan Inborr, VD:

​”Det är glädjande att bolaget tillförts tillräckligt kapital för att vi skall kunna fullfölja vår nya inriktning mot att ta fram ett nytt östrogen- och receptfritt alternativ för kvinnor med vaginal atrofi. Med denna resursförstärkning ser vi goda möjligheter att kunna erhålla den CE märkning för VagiVital som krävs för lansering. “