• Nitro Games genomför nyemission

  Partner Fondkommission har varit finansiell rådgivare och bookrunner i Nitro Games Oyjs (”Nitro Games” eller ”Bolaget”), listat på Nasdaq First North Stockholm i samband med Bolagets riktade nyemission om 47,4 miljoner SEK till ett mindre antal institutionella och professionella investerare. De största investerarna i emissionen är Ludvig Strigeus, Jasperus S.A., Swedbank Robur Ny Teknik, Allba Holding och Iskossala/Rollén. Den riktade emissionen är villkorad av godkännande på en extra bolagsstämma som kommer hållas 24 oktober 2018. Smartius Oy har varit legal rådgivare i samband med emissionen.
 • Aerowash genomför riktad emission

  Partner Fondkommission har varit rådgivare åt Aerowash AB, verksamma inom innovativa lösningar för flygplanstvätt, vid genomförandet av en riktad nyemission av B-aktier i vilken bolaget tagit in 5,2 miljoner kronor. Aerowash är listat på Spotlight och handlas under ticker AERO.
 • Teckningsperioden för IA Industriarmatur Group AB:s noteringsemission inleds


  IA Group hjälper kunder i energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta med egenutvecklade uppkopplade produkter och tjänster, framför allt för att mäta, övervaka och reglera olika nivåer och flöden i kundernas applikationer, till exempel transformatorgropar, fjärrvärmenät och biobränsle-silos. De egenutvecklade miljötekniklösningarna bestående av produkter och tjänster erbjuds genom molnbaserade abonnemangslösningar – med återkommande intäkter.

  Inför noteringen genomför IA Industriarmatur en spridningsemission riktad till allmänheten om högst 420 000 aktier, motsvarande 7,1 MSEK. I samband med emissionen har teckningsförbindelser motsvararande 1,4 MSEK inhämtats från Styrelsens ordförande Johan Rask, Jörgen Hentschel och Magnus Greko via AB Krösamaja och Göran Nordlund via Fore C Investments AB. Teckningsperioden pågår mellan den 14 och 25 maj.

  IA Group avser att fokusera på tillväxt under de kommande åren där huvudsyftet med noteringen är att ytterligare bearbeta befintliga marknader genom att bredda organisationen samt vidareutveckla Bolagets kundlösningar.

  Med kapitalanskaffningen i samband med noteringen vill IA Group förstärka försäljningsorganisationen, vidareutveckla och internationalisera sin IoT-plattform, bredda sin abonnemangsaffär samt finansiera den löpande verksamheten.

  Notering på AktieTorget
  Teckningskurs: 17,00 SEK per aktie
  Teckningsperiod: 14 – 25 maj 2018
  Emissionsvolym: 7,1 MSEK
  Övertilldelningsoption: 3,0 MSEK
  Första dag för handel: 11 juni 2018

  Dokument
  Anmälningssedel PDF