Klagomål och reklamation

Partner eftersträvar att alla våra kunder ska vara nöjda med de tjänster vi tillhandahåller. Om du som kund skulle vara missnöjd med hanteringen av den tjänst du erhållit av Partner är det mycket viktigt att du omgående kontaktar oss och framför dina synpunkter. Du bör i första hand vända dig till den medarbetare som haft hand om ditt ärende inom Partner.

Om du efter denna kontakt fortfarande är missnöjd kan du skriftligen vända dig till vår klagomålsansvarige Kristofer Selvin. Handläggningen av ärendet underlättas om du bifogar den eventuella dokumentation du tillhanda har i uppdraget, t ex. avräkningsnotor, anteckningar m.m. Partners ambition är att behandla och återkomma angående klagomålet inom 14 arbetsdagar.

Partner vill även göra er uppmärksam på att du kan få vägledning i denna typ av ärenden från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Kommunala Konsumentvägledningen samt den Allmänna Reklamationsnämnden. Partner vill även göra er uppmärksam på att du kan få vägledning i denna typ av ärenden från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Kommunala Konsumentvägledningen samt den Allmänna Reklamationsnämnden.

Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB

Klagomål - Partner Fondkommission AB

Att. Kristofer Selvin

Box 11920 404 39 Göteborg

Alternativt, fax 031-771 21 50 eller e-post kristofer.selvin@wistrand.se