Cimco Marine har genomfört en Private Placement samt en bryggfinansiering inför planerad notering på Nasdaq First North

Cimco Marine har genomfört en Private Placement om 35 MSEK samt en bryggfinansiering om 20 MSEK. Kapitaltillskotten om en Private Placement samt en bryggfinansiering genomfördes i syfte av att finansiera produktionsstarten av dieselutombordaren OXE-Diesel.

Cimco Marine har efter flera års utveckling tagit fram en utombordsmotor i de högre effektnivåerna för marint bruk vid namn OXE Diesel. Cimco Marines utombordare är konstruerad på en patenterad teknik, vilken gör att motorn klarar av väsentligt högre belastning än en traditionell utombordare.

Hemsida www.oxe-diesel.com