Aerowash genomför riktad emission

Partner Fondkommission har varit rådgivare åt Aerowash AB, verksamma inom innovativa lösningar för flygplanstvätt, vid genomförandet av en riktad nyemission av B-aktier i vilken bolaget tagit in 5,2 miljoner kronor. Aerowash är listat på Spotlight och handlas under ticker AERO.