24SevenOffice AB (publ):s nyemission övertecknad

24SevenOffice Scandinavia AB (publ) har genomfört en nyemission inför bolagets listning på AktieTorget, vilken har övertecknats. Teckningsgraden uppgick till 210 procent. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 40,0 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer uppgå till 4,0 MSEK. Första dag för handel på AktieTorget kommer att vara den 21 december 2017.

I erbjudandet hade 2 464 investerare ansökt om teckning, 1 211 har erhållit tilldelning. 24SevenOffice har efter nyemissionens genomförande 1 242 aktieägare. När nyemissionen registreras hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 6 150 000 aktier till totalt 53 349 819 aktier. På förhand hade ett antal institutionella investerare och kvalificerade investerare, bland annat Humle Småbolagsfond, förbundit sig att teckna aktier för 24,5 MSEK, motsvarande 61,3 procent av erbjudandet.

- ”Jag är väldig nöjd med det stora intresset kring 24SevenOffice emission och noteringsprocess. Överteckningen är en kvalitetsstämpel för 24SevenOffice som företag, varumärke och som investeringsmöjlighet. Jag ser fram emot att initiera expansionen i Sverige och i större utsträckning erbjuda 24SevenOffice till den svenska marknaden”, säger Bolagets VD, Ståle Risa.